Roulette Termen

Op deze pagina vind je Roulette terminologie van de meest voorkomende casino en Roulette woorden.

Ik heb ervoor gekozen om de meeste Engelse benamingen in tact te laten omdat je deze het vaakst tegen zal komen, zowel in online casino’s als in echte casino’s.

Waar van toepassing staat de Nederlandse vertaling tussen haakjes achter de Roulette term vermeld. Uiteraard zijn de beschrijvingen van Roulette termen wel in het Nederlands.

Sommige Roulette termen heb ik gegroepeerd terwijl andere soms verwijzen naar een vergelijkbare term.

Casino en Roulette Woordenboek

Action Player (Actie Speler)

Een speler die gedurende een langere periode grote inzetten plaatst.

Adrenotrend Goksysteem

Zie Hot & Cold Goksysteem.

American Roulette Wheel (Amerikaans Roulette Wiel)

Een Roulette wiel met 0 en 00 vakjes en opeenvolgende nummers. Oorspronkelijk werd het Roulette wiel met een dubbele nul (00) in Europa gebruikt, terwijl men in Amerika het Roulette wiel met een enkele nul (0) gebruikte. Tegenwoordig is het andersom.

Back-Track, Ball-Track

De vaste buitenste ring van het Roulette wiel waar het balletje in wordt geworpen.

Bankroll, Gambling Stake

Het bedrag dat een speler ter beschikking heeft om mee te gokken.

Biased Wheel (Beïnvloed Roulette Wiel)

Een Roulette wiel waarbij een afwijking is geconstateerd waarbij het balletje vaker tot stilstand komt een aantal op bepaalde nummers, of een bepaalde groep nummers.

Black Action (Zwarte Actie)

Een inzet waarbij een zwarte chip wordt gebruikt. Zwarte chips zijn meestal $100 waard.

Black Bet (Inzet op Zwart)

Een inzet waarbij gegokt wordt dat het balletje tot stilstand komt in een zwart vakje.

Blacks (Zwarte Chips)

Zwarte chips die meestal $100 waard zijn.

Bottom-Track

De vaste binnenste ring van het Roulette wiel waar het balletje overheen glijdt voordat jij in het draaiende deel komt.

Cage (Kooi)

In een casino is dit de ruimte waar de kassier zich bevind. In sommige casino’s zijn deze ruimtes afgesloten met tralies.

Capping a Bet

Het illegaal toevoegen van extra chips aan een inzet wanneer die reeds gewonnen heeft.

Casino Advantage (Voodeel van het Casino)

Het voordeel dat een casino heeft ten opzichte van de spelers.

Casino Host (Gastheer)

Degene die ervoor zorgt dat de meest belangrijke spelers (high rollers) een VIP behandeling van het casino krijgen.

Casino Manager

Degene die verantwoordelijk is voor het juiste verloop van de aangeboden casino spelen.

Changin Losses (Verliezen Compenseren)

Inzet verhogen om zo te proberen om je verliezen te compenseren.

Check Rack

Het rek waarin chips kunnen worden opgeborgen.

Checks

Een ander woord voor “Chips” dat meestal alleen door casinomedewerkers wordt gebruikt.

Choppy Game

Wanneer er al een tijdje geen reeksen of patronen zijn waargenomen in het spel wordt het een “Choppy Game” genoemd.

Cold Table (Koude Speeltafel)

Een speeltafel waarbij de deelnemende spelers al een aantal beurten op rij verliezen.

Column Bet (Inzet op een Kolom)

Een inzet waarbij gegokt wordt dat het balletje tot stilstand komt op één van de twaalf getallen in een kolom.

Combination Bet (Combinatie van Inzetten)

Een inzet waarbij een of meerder chips worden ingezet op twee of meer mogelijkheden.

Comp Points

Punten waarmee spelers voor hun loyaliteit aan het casino worden beloond. Deze punten kunnen vaan ingewisseld worden voor allerlei gratis dingen, zoals etentjes, maar in de gekste gevallen zelfs auto’s.

Corner Bet

Een inzet waarbij gegokt wordt dat het balletje tot stilstand komt op één van vier aangrenzende getallen.

Credit Line

Het krediet dat een vaste bezoeker van een casino kan krijgen. Dit is te vergelijken met een creditkaart.

Credit Manager

Degene die verantwoordelijk is om de kredieten te bepalen voor de vaste gasten.

Crew (Staf)

De casinomedewerkers. Dit zijn o.a. de Croupiers bij het Roulette spel.

Cross Roader

Een speler die bij het casino bekend staat als valsspeler.

Croupier

De Franse term voor “dealer”. Deze benaming wordt ook in de meeste Europese casino’s gehanteerd.

Dead Table

Een met personeel bemande speeltafel waar nog geen spelers aan zitten.

Dealer

Een casinomedewerker die een speeltafel bemant.

Double-Up Goksysteem

Een goksysteem waarbij de inzet na iedere verliesbeurt telkens wordt verdubbeld, hopende de voorgaande reeks verliesbeurten met een winst te compenseren. Zie ook Martingale Gokysteem.

Double-Zero Wheel (Roulette Wiel met Twee Nullen)

Zie American Roulette Wheel.

Douzaine

De Franse term voor Dozijnen (Dozens). Zie ook Dozen Bet.

Dozen Bet

Een inzet waarbij gegokt wordt dat het balletje tot stilstand komt op één van de twaalf getallen in een dozijn.

Drop

Een casino term voor het totale bedrag dat bezoekers hebben vergokt.

Drop Box

Een gleuf in de speeltafel waarin het geld van spelers wordt gestopt waarmee ze chips hebben gekocht.

Dumping

Wanneer er bij een casino spel al een tijdje geld wordt verloren aan de spelers wordt dit “Dumping” genoemd.

Edge (Voordeel)

Het voordeel van het casino ten opzichte van spelers wordt “Edge” genoemd.

European Roulette Wheel (Europese Roulette Wiel)

Een Roulette wiel met slechts een enkele nul (0). Het Europese Roulette wiel wordt ook wel Franse Roulette wiel genoemd.

Even Bet (Inzet op Even Nummers)

Een inzet waarbij gegokt wordt dat het balletje tot stilstand komt in een vakje met een even nummer.

Even Money Bet

Een inzet waarbij het bedrag dat je kan winnen net zoveel is als dat je hebt ingezet. Bij Roulette betalen Rood, Zwart, Even, Oneven, Hoog en Laag allemaal één maal je inzet uit.

Even Up

Een inzet zonder wiskundig berekend voordeel, voor zowel het casino als de spelers. Bij Roulette komt dit officieel niet voor, tenzij het Roulette wiel een afwijking heeft of de Croupier zich een bepaalde manier van werpen heeft eigen gemaakt. Normaal gesproken heeft het casino bij alle inzetten een voordeel.

Eye in the Sky

De camera’s waarmee het casino’s vanuit het plafond alle handelingen registreerd.

Fair Game (Eerlijk Spel)

Een spel waarbij noch het casino, noch de spelers een voordeel hebben ten opzichte van de andere. Het Roulette spel valt niet in deze categorie omdat het casino in alle gevallen betere kansen heeft om te winnen.

Flat Bettor

Een speler die gedurende een langere periode dezelfde inzetten plaatst.

Floorman

Degene die toezicht houdt op een aantal speeltafels in de pit. Als er een probleem is wordt de “Floorman” erbij gehaald.

French Roulette Wheel (Frans Roulette Wiel)

Zie European Roulette Wheel.

Gaffed Wheel

Een gemanipuleerd Roulette wiel.

George

Wanneer een speler veel fooien geeft wordt hij door casinomedewerkers onderling soms “George” genoemd.

Grand Martingale

Een variatie op het Martingale Goksysteem. Bij de “Grand Martingale” wordt de inzet na iedere verliesbeurt niet alleen verdubbeld, er wordt ook een extra inzet aan toegevoegd. Zie ook Martingale Gokysteem.

Greens (Groene Chips)

Groene chips die meestal $25 waard zijn.

Grifter

Een doorgewinterde valsspeler.

Grind, Grinder

Een speler die gedurende een langere periode kleine inzetten plaatst.

Grind Joint

Een casino met veel aanbod van casino spelen met lage limieten. Bijvoorbeeld online casino’s die 1 cent Roulette aanbieden. Zie ook Grind.

Heat

Wanneer een speler te veel wint of te hoge bedragen wint, dan wordt hij door het casino geobserveerd om te bepalen of hij een bepaald voordeel heeft. Dit wordt “Heat” genoemd.

High Bet (Hoog)

Een inzet waarbij gegokt wordt dat het balletje tot stilstand komt op één van de zeventien hoge getallen, 19 tot met 36.

High Roller

Een speler die bekend staat om zijn grote inzetten. Een “High Roller” speelt met name casino spelen met hoge limieten.

Hot Table (Heette Speeltafel)

Een speeltafel waarbij de deelnemende spelers al een aantal beurten op rij winnen.

House Edge (Voordeel van het Casino)

Het wiskundig berekend voordeel van het casino ten opzichte van spelers wordt “House Edge” genoemd.

Hustler

Een valsspeler. Zie ook Grifter.

Inside Bets

Alle inzetten die op het binnenste deel van het diagram van een Roulette tafel worden geplaatst, oftewel de inzetten die rechtstreeks op de getallen worden geplaatst.

Layout

Het diagram op een speeltafel waarop de verschillende inzetten staan afgebeeld, bijvoorbeeld bij Roulette.

Layout Strategieën

Goksystemen en strategieën waarmee spelers proberen het voordeel van het casino te beperken.

Line Bet (Inzet op een Rij)

Een inzet waarbij gegokt wordt dat het balletje tot stilstand komt op één van de zes getallen in een rij.

Low Bet (Laag)

Een inzet waarbij gegokt wordt dat het balletje tot stilstand komt op één van de zeventien lage getallen, 1 tot met 18.

Low Roller

Zie Grind.

Mark

Wanneer het casino ontdekt dat een bezoeker door andere spelers wordt bedonderd, dan wordt de bezoeker door casinomedewerkers onderling soms “Mark” genoemd. “Mark” komt van het woord “Marked”, oftewel “Markeren”.

Martingale Goksysteem

Een goksysteem waarbij de inzet na iedere verliesbeurt telkens wordt verdubbeld, hopende de voorgaande reeks verliesbeurten met een winst te compenseren, plus de winst van de eerste inzet. Bij het Martingale Goksysteem wordt alleen gegokt op inzetten zoals Rood, Zwart, Even, Oneven, Hoog en Laag. Zie ook Even Money.

Money at Risk

Het geld dat door spelers is ingezet en verloren kan worden.

Money Plays

Wanneer er met geld in plaats van chips wordt gespeeld.

Nickels

Chips die $5 waard zijn en meestal rood van kleur zijn.

No Action

Wanneer een casinomedewerker “No Action” zegt, dan betekend dat een bepaalde inzet niet wordt uitbetaald. De reden hiervoor kan uiteenlopen, maar heeft meestal te maken met illegaal geplaatste inzet.

Noir (Zwart)

De Franse term voor Zwart (Black). Zie ook Black.

Odd Bet (Inzet op Oneven Nummers)

Een inzet waarbij gegokt wordt dat het balletje tot stilstand komt in een vakje met een oneven nummer.

Odds (Kansen)

De kans dat een bepaalde inzet wint, ook wel waarschijnlijkheid genoemd.

On the Square

Een spel dat een eerlijk verloop kent.

Outside Bets

Alle inzetten die op het buitenste deel van het diagram van een Roulette tafel worden geplaatst, oftewel de inzetten die op de volgende kansen worden geplaatst: Rood, Zwart, Even, Oneven, Hoog, Laag, Rijen, Dozijnen en Kolommen.

Paddle

Het hulpstuk waarmee geld in de “Drop Box” wordt gestopt. Zie ook Dop Box.

Past Posting

Het plaatsen van een inzet wanneer die reeds gewonnen heeft. Zie ook Capping a Bet.

Pinching

Het illegaal verwijderen van chips wanneer een inzet verloren heeft.

Pit

Het gebied waar een aantal speeltafels in staan.

Premium Players

Zie High Roller.

Push

Een gelijkspel. De speler krijgt zijn inzet terug.

Quarter Bet

Zie Corner Bet.

Quarters

Chips die $25 waard zijn.

Red Bet (Inzet op Rood)

Een inzet waarbij gegokt wordt dat het balletje tot stilstand komt in een rood vakje.

Reds (Rode Chips)

Rode chips die meestal $5 waard zijn.

Rouge (Rood)

De Franse term voor Rood (Red). Zie ook Red.

Scam

De systemen waarmee spelers trachten te frauderen worden “Scam” genoemd.

Section Shooter, Section Shooting

Een dealer die tracht om het balletje op bepaalde nummers in het Roulette wiel tot stilstand te laten komen. Deze actie word “Section Shooting” genoemd.

Section Slicing

Het Roulette wiel onderverdelen in secties om zo een afwijking te kunnen constateren. Zie ook Biased Wheel.

Session

De periode dat je deelneemt aan een casino spel.

Session Stake

Het bedrag dat je beschikbaar hebt om mee te gokken gedurende een sessie. Zie ook Session.

Shift Boss

Degene die verantwoordelijk is voor alles wat zich in het casino afspeelt. Zie ook Casino Manager.

Shill

Een persoon die door het casino betaald wordt om lege speeltafels op gang te brengen.

Single-Zero Wheel (Roulette Wiel met een Enkele Nul)

Zie European Roulette Wheel.

Six Number Bet

Zie Line Bet.

Split Bet

Een inzet waarbij gegokt wordt dat het balletje tot stilstand komt op één van twee kansen.

Spread

Wanneer een speler al een tijdje achtereen speelt wordt het verschil tussen de minimale en maximale inzetten die hij plaatst “Spread” genoemd.

Squares

Spelers die gokken zonder bepaalde technieken of strategieën te gebruiken om het spel te beïnvloeden en zo hun kansen te vergroten. Zie ook On the Square.

Stack

Een stapel chips. Als deze opgeborgen zijn in een “Check Rack”, dan zijn dit meestal stapels van 20 chips.

Straight Up Bet (Inzet op één Nummer)

Alle inzetten die rechtstreeks op één getal worden geplaatst.

Surrender (Overgeven)

De mogelijkheid die het casino je biedt om je over te geven wanneer het balletje tot stilstand komt op een enkele nul (0) of een dubbele nul (00). Niet ieder (online) casino biedt de “Surrender” regel bij Roulette aan. Wanneer het wel wordt aangeboden dan kan het alleen worden toegepast bij Even Money Bets.

Table Hopping

Wanneer een speler telkens verwisselt van speeltafel wordt het “Table Hopping” genoemd.

Take Down

Het verwijderen van geplaatste chips zolang het nog is toegestaan.

Tapped Out

Wanneer een speler zijn gehele beschikbare bedrag heeft vergokt wordt het “Tapped Out” genoemd.

Toke Hustler

Een casinomedewerker, of dealer, die er op uit is om fooien te krijgen.

True Odds (Echte Kansen)

De exacte wiskundig berekende waarschijnlijkheden van een casino spel inzet. Zie ook Odds.

Underground Joint

Een andere benaming voor illegaal casino.

Vic

Een afkorting voor het Engelse woord “Victim”. Zie ook Mark.

Visual Wheel Tracking

Wanneer spelers de kunst beheersen om de uitkomst te voorspellen in welk vakje, of in welk gebied het balletje tot stilstand komt, wordt het “Visual Wheel Tracking” genoemd.

Wager

De Engelse benaming voor inzet.

Wheel (Wiel)

Een afkorting voor het Engelse woord “Roulette Wheel”.

Wheel Chips

Speciale chips die alleen gebruikt worden voor het Roulette spel.

Wheel-Head

Het deel van een Roulette wiel waar de genummerde vakjes zich bevinden.

Wheel Roller

Een andere benaming voor “Dealer” of “Croupier”. Zie ook Dealer en Croupier.